U wilt een Corona Teststraat bij u in de omgeving

Published Dec 18, 20
7 min read

Actuele Informatie Over Het Coronavirus

We zijn met VWS, RIVM, ROAZ en GGD GHOR in gesprek om de directe betrokkenheid van de sector in de landelijke besluitvorming de komende dagen te vergroten. Voor desinfectantia zijn er afspraken gemaakt met de ministeries van VWS en Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor biocidenregelgeving), tijdelijk het aanbod van deze middelen te vergroten (Mentale gezondheid en het coronavirus - Trimbos.nl).

Na goedkeuring zal de vrijstelling dan, met terugwerkende kracht, in werking treden op 14 maart 2020. Ook andere vrijstellingen zijn in voorbereiding. Het ministerie van VWS roept op om, zeker als men gebruik maakt van andere producten dan gewend, de gebruiksvoorschriften in acht te houden om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Naast de gezondheidsrisico’s die ontstaan bij besmetting, stelt het ook eisen aan de continuïteit van uw organisatie. Het aantal cliënten dat in huisquarantaine verblijft, kan toenemen terwijl medewerkers om dezelfde reden niet naar hun werk kunnen komen. De NZa heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland, VWS en het RIVM een informatiekaart gemaakt over het opstarten van zorg en hoe zorgorganisaties hun cliënten hierover kunnen informeren.

Coronavirus En Covid-19 Bij Dieren

Een continuïteitsplan helpt u hierbij. Zorgcontinuïteit in balans is een praktische tool die zorgorganisaties een handvat biedt voor operationele planvorming voor het continueren van de zorg bij een grootschalig incident (Home - Coronavirus COVID-19 - Info-coronavirus). De tool is uitgebracht door GGD GHOR Nederland en wordt ondersteund door de regionale GHOR bureaus. Link naar een denkkader Coronavirus voor zorginstellingen van het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Het ministerie van VWS heeft samen met het RIVM vier richtlijnen gepubliceerd over mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding/ dagopvang en hulpmiddelen voor kwetsbare mensen die thuis wonen.

Uiteraard binnen de ruimte die de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen bieden. Op www. extrahandenvoordezorg.nl kan de vraag naar en het aanbod van extra medewerkers voor de zorg (regionaal) samengebracht worden. Algemene informatie over het Coronavirus - Hollands Kroon. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, waaronder ActiZ, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tevens is er inmiddels een document toegevoegd over noodscholing of crisisscholing voor extra medewerkers in ziekenhuizen. Een document voor de VVT is in ontwikkeling. Lees ons bericht Geldende (tijdelijke) regels inzet en bekwaamheid van zorgverleners Als uw organisatie een tekort aan zuurstof verwacht òf al hebt, of aan daartoe noodzakelijke apparatuur, meld dat zo spoedig mogelijk bij de coördinator van uw ROAZ.

Corona - Thuisarts

Bijvoorbeeld in situaties waarin deze met de iPad ondertekend worden en deze daarvoor uit handen gegeven moet worden. ZN hecht er wel aan dat wanneer het weer mogelijk is handtekeningen te zetten, de cliënt alsnog gevraagd wordt de handtekening te zetten. Heeft u vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met de Corona-maatregelen? De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij gebundeld in deze Q&A Arbeidsrelatie en Corona, (.

nl of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09. 30-12. 00 uur via 085 077 2090. Op www. extrahandenvoordezorg.nl wordt de vraag naar en het aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samengebracht. Meer informatie hierover leest u hier (Algemene informatie over het Coronavirus - Hollands Kroon). Velen van u vragen om een protocol.

Controleer of het uitbraakprotocol actueel is; beschouw n=1 al als een uitbraak. Zie ook het hoofdstuk uitbraakbeleid in de Handreiking ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie’. Inmiddels hebben een aantal leden een advies voor bedrijfscontinuïteit inzake het nieuwe coronavirus (COVID-19) ontvangen van Human Capital Care. Dit staat ook op hun website - Coronavirus COVID-19 - VNG. Op de website van Vilans staan twee draaiboeken Covid-19 voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging Mogelijk voorziet uw huidige continuïteitsplan al in deze situatie, maar het kan handig zijn om dit plan waar nodig te actualiseren op alle bovengenoemde punten en op punten zoals: Continuïteit van de primaire zorg; Waarborgen personele bezetting bij een groot aantal zieke cliënten en/of medewerkers; Continuïteit vitale bedrijfsprocessen.

Algemene Informatie Over Het Coronavirus

Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen. Zie daarvoor het Overzicht compensatiemaatregelen Corona (pdf). Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld - Coronavirus (COVID-19), informatie voor professionals - GGD. Het Platform Stress de Baas geeft inzicht in de totale mentale gezondheid van de organisatie. Ook biedt het een menukaart met informatie om zorgprofessionals mentaal te ondersteunen of door te verwijzen als dat nodig is.

Informatie Over Corona En Covid-19Alles Over Corona

a. een gratis online test. Daardoor krijgen ze meteen inzicht in hun eigen mentale gezondheid en een overzicht van mogelijkheden om die te vergroten. Initiatiefnemers zijn Stichting IZZ, ledenorganisatie PGGM&CO en PFZW. Op Sterk in je werk wordt mentale coaching aangeboden voor medewerkers die behoefte hebben aan ‘een luisterend oor’.

Informatie Over Het Coronavirus Covid-19Coronavirus Covid-19 - Actuele Informati

Er zijn geen kosten verbonden aan deze coaching. Heeft een medewerker gespecialiseerde traumaverwerking nodig dan is de landelijke hulplijn voor zorgprofessionals van het Instituut voor Psychotrauma ARQ IVP zeven dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500 Het e-book ‘Zorgen voor professionals’ is geschreven als een praktische, korte handleiding en bevat tips en adviezen voor zorgprofessionals die nu onder grote druk moeten werken.

Testen Op Corona - Coronavirus Covid-19

De Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde voor en door is het hele jaar beschikbaar - Informatie over coronavirus - Gemeente Den Helder. De helpdesk staat 24/7 via 085 8086900 klaar, hoeft niet vooraf ingepland te worden en de service is gratis Er is naast de RIVM-site ook een beschikbaar voor vragen van burgers: . Leden van ActiZ kunnen bezoekers/familie ook naar dit landelijke infonummer verwijzen.

In regio’s waar inmiddels sprake is van besmetting wordt bovendien een specifieke informatielijn voor professionals en organisaties ingericht door GGD en ROAZ. Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland (Coronavirus (COVID-19) - GGD Hollands Noorden). Het nationale zorgnummer staat klaar voor alle vragen omtrent het corona-virus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten.

00 – 13. 00 uur via . Er zijn organisaties die zelf een eigen informatielijn hebben geopend, waar medewerkers en/of familieleden van bewoners vragen kunnen stellen over het beleid van de betreffende organisatie. Zij hebben daarbij de samenwerking gezocht met de arbodienst. Voor ActiZ-leden met vragen over de gevolgen van het coronavirus zijn medewerkers van ActiZ beschikbaar voor vragen.

Laatste Nieuws Over Coronanl. Op werkdagen bereikbaar van 09. 00-17. 00 uur. Er is ook een Online Corona Netwerk beschikbaar voor ActiZ-leden voor het uitwisselen van ervaringen en (lokale) actualiteiten. Krijg u vragen van de pers waar u over wilt klankborden of extra informatie voor nodig heeft? Dan is ActiZ Persvoorlichting voor u beschikbaar en bereikbaar via 085-0772099 of per mail: pers@actiz.

Heeft u (alleen ActiZ-leden) een vraag die daar niet bijstaat, neem dan contact op via caoinfo@actiz. nl of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09. 30-12 - Informatie CCMO naar aanleiding van uitbraak coronavirus. 00 uur via 085 077 2090.

Laatste Nieuws Over CoronaInformatiehub Coronavirus Covid-19 Voor Media

ActiZ zet de informatie voor u op een rij. Coronavirus en ALS, PSMA en PLS. Ga direct naar het 19-11-2020Het programma Nieuwsuur liet zien hoe bewoners in een verpleeghuis zorg krijgen als daar corona is uitgebroken. 17-11-2020ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben in samenspraak met V&VN een handreiking gemaakt om te helpen bij het maken van keuzes in de reguliere zorg die anders of tijdelijk minder wordt ingevuld in tijden van Covid-19.

Faq Corona - Meest Gestelde Vragen Over Het Coronavirus

11-11-2020Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen. Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en hun maatschappelijke rol te blijven vervullen. Het CIZ bemerkt ook dat ze tijdens deze tweede golf vaker welkom zijn in zorginstellingen.

More from Gezond afvallen

Navigation

Home

Latest Posts

Gezonde Recepten Afvallen

Published Nov 27, 21
7 min read

Koolhydraatarm Dieet Weekmenu

Published Nov 15, 21
7 min read